Effectief gedrag op de werkplek

Soms merk je dat je je niet effectief gedraagt op de werkplek. Je merkt dat je in conflicten terecht komt, dat je het moeilijk vindt om nee te zeggen of dat je het bijvoorbeeld moeilijk vindt om te delegeren. Bij dit soort problemen is het zinvol om een coachingstraject op te starten waarbij specifiek aandacht is voor jouw gedrag. Een traject waarbij je uitleg krijgt over de achtergronden, waarbij je de mogelijkheid krijgt om ander gedrag uit te proberen en waarbij je gecoacht wordt als je tegen obstakels aanloopt.

 Begrijpen van (nieuw) gedrag 

Om nieuw gedrag effectief onder de knie te krijgen is het vaak zinvol om de oorzaak en de effecten van bepaald gedrag te begrijpen. Dit inzicht is de eerste stap richting effectief nieuw gedrag.

Oefenen van gedrag 

Over gedrag moet je niet alleen praten maar je moet het ook doen. Bij een coachingstraject gericht op effectief gedrag gaan we dus niet alleen praten over je gedrag maar we gaan het ook oefenen. Dit oefenen doen we tijdens een gesprek. Bij dit oefenen is het vaak zinvol wanneer er bij één of twee gesprekken een coachingsacteur aanschuift. Een coachingsacteur is gespecialiseerd in acteren tijdens coachingsgesprekken. De acteur laat precies het gedrag zien dat jij moeilijk vindt.  Vervolgens zie je direct het effect van jouw gedrag. Doe je het goed dan zie je dat meteen terug. Lukt het niet dan krijg je feedback en probeer je het nog een keer, zodat je uiteindelijk het juiste gedrag in 'het echt' hebt geoefend. Tijdens het oefenen is mijn achtergrond als gecertificeerd communicatie en gedragstrainer een voordeel. 

Obstakels overwinnen

Alleen oefenen van gedrag is niet altijd genoeg. Soms lukt het nieuwe gedrag wel als je het oefent maar nog niet in de praktijk. Er zijn nog obstakels. Dan is het tijd om een slag dieper te gaan. We gaan dan in op vragen al:. Wat helpt je om het wel te gaan doen? Wat houdt je tegen en hoe ga je dat oplossen? Hoe ga je het vol houden? En welke  ineffectieve gedachten zitten je in de weg?