MWP Coaching heeft een testcatalogus met de meest relevante psychologische en arbeidsmarkt testen. De test wordt voor je klaargezet in het internetportaal, je krijgt een uitnodiging per E-mail en kan vervolgens de test maken waar en wanneer het jou uitkomt. Bij je volgende coachingsgesprek bespreken we de resultaten en gebruiken die als input voor het verdere verloop van je coachingstraject.

Bij een coachingstraject is de eerste test gratis, daarna betaal je het onderstaande tarief.

 

Testcatalogus MWP Coaching

360 graden competentietest

50 Euro (excl. BTW)

verzamel digitaal feedback van collega’s, vrienden, klanten enz. op 16 belangrijke competenties.

Carrière ankers (Schein)

25 Euro (excl. BTW)

Welke carrière ankers zijn voor jou van belang?  (Leen bij deze test ook het bijbehorende boek uit de MWP bibliotheek)

Onderscheidt alle carrière ankers van Schein:  rijkdom, normen en waarden, creativiteit, onafhankelijkheid, zekerheid, macht, ergens goed in zijn, sociale contacten en status.

Beroepstest

25 Euro (excl. BTW)

Beroepskeuzeadvies op basis van je activiteiten, gedrag en waarden.

Competentietest

30 Euro (excl. BTW)

Op basis van zelfrapportage. Geeft inzicht in de volgende competenties: Opmerken, Initiatief nemen, Analyseren, Beslissen, Creëren, Plannen en organiseren, Volhouden, Flexibel reageren, Functioneren onder spanning, Mondeling communiceren, Schriftelijk communiceren, Helpen, Netwerken, Controleren, Leidinggeven, Zelfsturing en –ontwikkeling.

Managementtest

50 Euro (excl. BTW)

Gebaseerd op de Big Five, met een specifieke uitslag gericht op managementfuncties

Marketing en Sales potential test

50 Euro (excl. BTW)

Meet de volgende onderdelen: prudentie, probleem oplossend vermogen, netwerkend ondernemen, ambitie en prestatiegerichtheid, autonoom en eigenzinnig, zelfkennis en zelfverzekerd en assertief. Het rapport maakt ook een vergelijking met andere marketing en salesprofessionals.

Nederlandse werkwaardentest

35 Euro (excl. BTW)

Meet hoe belangrijk de volgende werkwaarden voor jou zijn: creativiteit, afwisseling, structuur, autonomie, zelfontwikkeling, invloed, balans werk en privé, financiële beloning, werkzekerheid, prestige, prestaties, arbeidsomstandigheden, relaties op het werk, altruïsme.

IQ-test

30 Euro (excl. BTW)

Voor het bepalen van je Intelligentie. Deze test geeft een betrouwbare en valide indicatie van je intelligentie. Voor een gecertificeerde IQ test verwijs ik je door.

Werkstijlentest

35 Euro (excl. BTW)

Gebaseerd op de Big Five persoonlijkheidstest.

Nederlandse persoonlijkheidstest

50 Euro (excl. BTW)

Deze test meet de Big Five met 30 onderliggende schalen.

Groepsrollentest

25 Euro (excl. BTW)

Welke groepsrollen passen bij jou? Gebaseerd op de Belbinrollen. (Leen tegelijk het boek hierover uit de MWP bibliotheek).

Testpakket op maat/ (ontwikkel) assessment

Prijs op aanvraag (afhankelijk van de gebruikte testen)

Een testpakket op maat of een (ontwikkel) assessment met nabespreking door een assessmentpsycholoog van Bureau Beter Werken kan onderdeel uitmaken van het coachingstraject.